Astroloji Nedir?

“Astrologia” kelimesinden türemiş olan astroloji, bilimsel açıklamalar sunan karmaşık bir kulvar. Günümüzde astroloji bilim midir? Sorusu tartışmaları halen devam ediyor. Yıldızlar dünyasını analiz ederek kişilerle bağdaştırıp doğru yorumlar sunmaya çalışan bu bilim dünyasını Türk Dil Kurumu “Yıldız Falcılığı” olarak açıklıyor. Gök cisimlerinin hareketine bağlı olarak insan hayatı üzerindeki etkileri inceleme altına alınıyor. Astrolojinin geçmişi İlkçağ uygarlıklarına kadar dayanıyor. Dolayısıyla tarih boyunca pek çok kültürün astrolojiyle yakından ilgilendiğini söylemek mümkün. Özellikle burçların temelini Sümerlere kadar götürebiliriz. Bu uygarlığın yazı tabletlerinde okunan 12 ayrı takım yıldızına günümüzdeki burçlarına isimleri verilmiştir. Astroloji dünyasını yorumlamak için uğraşan kişiler ise astrolog olarak adlandırılır. Astrolog uzmanlarının çalışma alanı kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bazı uzmanlar sadece büyük gök cisimlerini dikkate alırken bazıları bu gök cisimlerine ek olarak asteroit hareketlerini de baz alırlar.


Peki Astroloji Ne Değildir?

Astroloji gezegenler dünyasıyla ilgilenen ve günümüzde pek çok konuyla karıştırılan bir bilim alanı aslında. Örneğin: Astronomi bilimiyle sıklıkla karıştırıldığını söyleyebiliriz. Halbuki astronomi, yıldızların ve gezegenlerin sadece fiziksel özellikleriyle ilgilenirken astroloji bu gezegenlerin anlamlarını yorumlamaya çalışır. Fal, büyü veya kahinlik gibi tabirlerle bağdaştırılamaz. Aksine sistemli bilgi ve sembollerle kişilik yorumlama sanatı olarak açıklanabilir. Astrolojinin kısaca öngürüde bulunabildiğini, kendinizi daha iyi analiz etmenize yardım ettiğini ve romantik anlamda ilgi duyduğunuz insanlarla olan ilişkilerinizi analiz etmeye çalıştığını bilmelisiniz.