Doğum Haritası Nasıl Yorumlanıyor?

Güneş sisteminin bir parçası olan gezegenler, kişilerin doğdukları anlarda farklı açılarda seyrederler. Dolayısıyla horoskop çözümlemesinde bireyin öncelikle doğum anı bilgileri ve doğum yeri temel girdi olarak kabul edilir. Doğum anında doğa ufkuna doğru yükselen burç, kişinin yükselenidir. Asıl yorum, kişinin yükselen burcuna göre yapılır, diğer gezegenler 12 ayrı evi ifade eder ve yine gelecek analizinde yol göstericidir. Doğum haritası çemberinde bulunan her 12 evin üzerinde gezegenler yerleştirilmiş vaziyettedir.