Yıldız Haritasında Evlerin Anlamı Nedir?

Yıldızname olarak da bilinen haritada 12 ayrı ev bulunur. Şark yönünden başlanarak saat yönünün tersine doğru sıralanan her evin anlamı farklıdır. Dışarıya yansıtılan imaj, kişilik, maddiyat, seyahatler, okul yaşantısı, yuva, ebeveynler, aşk yaşamı, mesleki dünyalar, sanat ve eğlence yaşamı, kariyer-sorumluluk, sağlık durumu, yolculuklar gibi pek çok alanda size bilgiler sunar. Doğum haritasıyla geleceği bilmek elbette mümkün değildir. Ancak birtakım çıkarımlar yapılarak karşınıza çıkacak karar durumlarında mantıklı seçimler yapabilmenizi kolaylaştırır.

Natal haritada burçlar, evler ve gezegenler olmak üzere 3 mihenk taşından söz edilebilir. Gezegenler ne olduğunu; burçlar nasıl olduğunu; evler ise nerede olduğunu ifade etmek için kullanılır. Evlerin konumları astroloji çeşitlerine göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Geleneksel astroloji, gezegenlerin yerlerini açıklarken daha çok kadere yönelim gösterir. Modern astroloji de ise biraz bireyin kendi sorumluluğu da işin içine girer. Burada amaç kişinin kendiyle yüzleşerek iç dünyasını daha iyi analiz etmesidir.

Astrolojide 1. Ev Nedir? Doğum haritasında 1-12 arası sıralı evler bulunur. Başlangıç, yükselen burcu bulmaya yardımcı olur. Yükselen burcu, bireyin hayata bakış açısından nasıl göründüğüne kadar pek çok konuda büyük bir önem arz eder. Doğal burcu Koç, yöneten gezegeni ise Mars’tır. Yükselen burcu ve birinci ev, kişinin hayatı boyunca çizgiyi yolları gösterir. Karakter, mizaç, fiziksel görüntü gibi bireyi birey yapan tüm özellikleri bu 1. Evde görebiliriz. Hatta üzerimize giydiğimiz giysi gibi özel ve anlamlı diyebilmek mümkündür. Dolayısıyla bu evde bulunan gezegen kişinin karakterini doğrudan doğruya etkileyecektir. Yaşam enerjisi, çocukluk çevresi, kalıtım ve eğitim gibi pek çok konudaki bilgilere buradan sahip olabilirsiniz.

Astrolojideki Diğer Evler ve Anlamları;


2. Ev: Doğal burcu Boğa, yöneten gezegeni ise Venüs’tür. Parasal durumlar ve kazanç evi gibi maddiyat olanakları simgeler.
3. Ev: Doğal burcu İkizler, yöneten gezegen ise Merkürdür. İnsan ilişkileri, akıllı seçimler ve kardeşlik bağları bu evde açıklanır.
4. Ev: Doğal burcu Yengeç, yöneten gezegen ise Aydır. Ev ve aile koşulları bu ev içerisinde değerlendirmeye alınır.
5.Ev: Doğal burcu Aslan, yöneten gezegen ise Güneştir. Yaratıcı çözümler ve çocuklarla olan neşeli ve pozitif ilişkiler yorumlanmaya çalışılır.
6.Ev: Doğal burcu Başak, yöneten gezegen ise Merkürdür. İş hayatı ve sağlık durumlarını ifade eder.
7.Ev: Doğal burcu Terazi, yöneten gezegen ise Venüstür. Uyum, işbirliği ve ortaklık durumları gibi ilişkileri merkeze alır.
8. Ev: Doğal burcu Akrep, yöneten gezegen ise Plüton ve Marstır. Doğum, miras, sezgiler ve ölüm gibi faktörlerin evidir.
9.Ev: Doğal burcu Yay, yöneten gezegen ise Jüpiterdir. Eğitim hayatı ve kendini tanıma gibi bilgileri içerir.
10.Ev: Doğal burcu Oğlak, yöneten gezegen ise Satürndür. Kariyer, saygınlık ve ün gibi toplumsal tanınmışlığın göstergesidir.
11.Ev: Doğal burcu Kova, yöneten gezegen ise Uranüs ve Satürndür. Grup çalışmalarını, arkadaş olma kapasitesini ve sosyal aktiviteleri belirler.
12.Ev: Doğal burcu Balık, yöneten gezegen ise Neptün ve Jüpiterdir. Tanrısal güç, bilinç öncesi ve bilinç dışı bilgiler, hayal gücü gibi ruhani güdüler yer alır.